Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Monika Smoguła (abk@univ.szczecin.pl).